Historia

Pikat kryesore dhe Çmimet

2010

Jingxin themelohet në Chengdu, Sichuan

2013

Jingxin mbështet klientin në projektin e Sistemit të Dispeçimit GSM-R të hekurudhës me shpejtësi të lartë të Kinës.

2014

Jingxin ndihmon klientin në arritjen e suksesshme të projektit të Sistemit Federal të Hekurudhave Zvicerane (SBB)

2016

Jingxin bashkëpunon me klientin për të ndërmarrë projektin e Sistemit Federal të Hekurudhave Gjermane (DB)

img8dsgd5sg-1
Foto historike (3)

Jingxin bashkëpunon me klientin për të fituar projektin e Sistemit Federal të Hekurudhave të Austrisë (ÖBB)

img8dsgd5sg-2
Foto historike (2)

Jingxin mbështet klientin në blerjen e projektit të Sistemit Amerikan të Dispeçimit të Energjisë.

img8dsgd5sg-3
Foto historike (1)

Jingxin mbështet klientin në zgjerimin e më shumë bizneseve në Sistemin Amerikan të Sigurisë Publike.

img8dsgd5sg-4
Foto historike (4)

Jingxin mbështet klientin në realizimin e projektit mbi Sistemin e Komunikimit Ushtarak Aziatik