Omörite dizaýn

ýöriteleşdirilen dizaýn

Gözleg we gözleg toparynyň esasy pursatlary

 • Jingxin-iň RF inersenerleri 20 ýyllyk baý dizaýn tejribesine eýe.Jingxin-iň gözleg we barlag topary, köp hünärli RF inersenerleri, gurluşyk inersenerleri, prosessor inersenerleri, nusga optimizasiýa inersenerleri we 15-den gowrak adamyň ýokary derejeli RF hünärmenleri bilen enjamlaşdyrylan anyk pozisiýalara eýe.
 • Dürli ugurlardaky öňdebaryjy ýagdaýlar bilen tanyşmak üçin tehnologiýa gözleglerinde we ösüşinde belli uniwersitetler bilen hyzmatdaşlyk ediň.
 • Diňe 3 ädimde özleşdirilen komponentleri edin.Dizaýn akymy takyk we standartlaşdyrylan.Her dizaýn ädimini ýazgylar bilen yzarlap bolýar.Biziň inersenerlerimiz diňe bir nepis senetlere we netijeli eltip bermek bilen çäklenmän, çykdajylaryň býudjetine hem ähmiýet berýärler.Jingxin köp tagallasy bilen, täjirçilik, harby aragatnaşyk ulgamlary we ş.m. ýaly dürli programmalara laýyklykda müşderilerimiz üçin passiw komponentleri in engineeringener etmegiň 1000-den gowrak ýagdaýyny teklip etdi.


01

Parametrleri kesgitläň

02

Jingxin tarapyndan tassyklamak teklibini hödürläň

03

Jingxin tarapyndan synag üçin prototipi öndüriň

Dizaýn akymy

 • Parametri we öndürijiligi görkezmek
  ce1fcdac
 • Derňew we shema kesgitlemek
  17ef80892
 • Mikrotolkunly planar zynjyry, gowak we termiki derňewi simulirlemek
  6caa8c731
 • 2D we 3D CAD mehaniki ýerleşişini dizaýn etmek
  c586f047
 • Spesifikasiýa we sitata teklip etmek
  9bc169782
 • Prototip öndürmek
 • Synag prototipi
  c7729b5c
 • Mehaniki dizaýny barlamak
  7ed49b9d
 • Synag hasabatyny hödürlemek
  8d7bfddf3