• index_about_thumbs_01

BIZ hakda

“Chengdu Jingxin Microwave Technology Co., Ltd”, Hytaýda 50MHz-den 67.5 GHz-a çenli köp sanly standart we ýöriteleşdirilen komponentleri ýörite dizaýn edýän we öndürýän Hytaýda önümçilikde öňdebaryjy öndürijilikli RF / Mikrotolkun komponentleriniň giň we hünärmen innowasiýa öndürijisidir. pes ýa-da ýokary güýçli programmalar üçin.Döredileli bäri, gözleg we gözleg toparymyz müşderileriň dürli islegi hökmünde köp sanly komponentleri taýýarlady, Jingxin-den 99% RF komponentleri, Europeewropa, Amerika, Aziýa we ş.m. ýaly dünýäde mikrotolkun pudagynda gowy abraý gazanan daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýär…

Önüm seriýasy

"Jikme-jikliklere üns beriň, önümi has gowulaşdyryň"

Öz kesgitlemäňiz hökmünde dizaýn ediň, adaty RF passiw komponentine eýe bolmak üçin diňe bir ädim

Programma ssenariisi

Dürli programmalary goldaýan komponentlerimiz

 • Tunel

  Tunel

  Tunel

  Tuneldäki simsiz birikmäni ýapmak üçin Jingxin tarapyndan TETRA, jemgyýetçilik howpsuzlygy we öýjükli çözgüt üçin her dürli RF passiw komponentleri üpjün edilip bilner ...
  Has köp
 • Söwda merkezi

  Söwda merkezi

  Söwda merkezi

  RF passiw komponentleriniň dizaýneri hökmünde Jingxin, RF çözgüdi meselesini çözmäge kömek edip biler.
  Has köp
 • Harby aragatnaşyk

  Harby aragatnaşyk

  Harby aragatnaşyk

  Mikrotolkun passiw komponentleriniň dizaýneri hökmünde biziň komponentlerimiz diňe bir täjirçilik programmalary üçin däl, eýsem harby ulgam üçinem elýeterlidir, Jingxin adaty dizaýny goldap biler.
  Has köp
 • Signal diňi

  Signal diňi

  Signal diňi

  Jing Xin, 50MHz-dan 50 GHz-a çenli öňdebaryjy öndürijiligi bolan köp sanly standart we adaty dizaýn komponentleri bolan passiw komponentleri dizaýn etmekde we öndürmekde bagyşlanýar.
  Has köp

Iň soňky habarlar

Bizi yzarla

 • Jemgyýet howpsuzlygy we gyssagly telekommunikasiýa ulgamy

  BDA çözgütleri üçin önüm öndüriji.Tehniki ugurlara görä, häzirki wagtda jemgyýetçilik howpsuzlygy ulgamynda ulanylýan gyssagly aragatnaşyk ulgamlaryna esasan gyssagly platformalar, hemra aragatnaşyk ulgamlary, gysga tolkun ulgamlary, ultraştol tolkun ulgamlary, aragatnaşyk ulgamlary we uzakdan duýgur gözegçilik ulgamlary girýär.Doly gyssagly aragatnaşyk ulgamy gyssagly platformany özeni hökmünde kabul etmeli we hemra aragatnaşyk ulgamlaryny, gysga tolkun ulgamlaryny, ultrases tolkun ulgamlaryny, aragatnaşyk ulgamlaryny we uzakdan duýgur gözegçilik ulgamlaryny doly işleýän sistema birleşdirmek üçin dürli interfeýs protokollaryny ulanmalydyr.