biz hakda

2010-njy ýylda esaslandyryldy

“Chengdu Jingxin Microwave Technology Co., Ltd”, RF / Mikrotolkun komponentleriniň hünärmen we innowasiýa öndürijisi hökmünde, 50MHz-den 67.5GHz-a çenli köp sanly standart we adaty dizaýn komponentlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.

has giňişleýin gör
 • Omörite hyzmat

  Omörite hyzmat

  RF passiw komponentlerini innowasiýa öndürijisi hökmünde Jingxin, müşderiniň islegi hökmünde komponentleri dizaýn etmek üçin öz gözleg we barlag toparyna eýe.
 • Zawodyň bahasy

  Zawodyň bahasy

  RF passiw komponentini öndüriji hökmünde müşderiler üçin teklip has pes önümçilik bahasy esasynda bäsdeşlik edýär.
 • Ajaýyp hil

  Ajaýyp hil

  Jingxin-den ähli RF passiw komponentleri eltilmezden ozal 100% synagdan geçirilýär we 3 ýyl hil kepilligi bar.
 • Hünär hyzmaty

  Hünär hyzmaty

  Jingxin, esasanam Switzerlandewropada satuwdan öňki ýa-da satuwdan soňky ähli meseläni hut özi çözüp biljek Şweýsariýadaky tehniki geňeşçini öz içine alýan hünärmen topary bar.

tehniki goldaw

RF komponentleriniň dinamiki dizaýneri

tehniki goldaw

Programma ssenarileri

Simsiz, hemra, radar, synag we ölçeg, aragatnaşyk, gurallar, awiasiýa, esasy stansiýalar we beýleki ugurlar üçin amatly

 • Simsiz aragatnaşyk ulgamlary

  Simsiz aragatnaşyk ulgamlary

  Simsiz aragatnaşyk telekommunikasiýa, tor, ykjam enjamlar we IoT (Internet of Things) programmalaryny öz içine alýar.

 • Iki taraplaýyn güýçlendiriji (BDA) çözgütleri

  Iki taraplaýyn güýçlendiriji (BDA) çözgütleri

  BDA simsiz signallar üçin gurşaw meýdanyny giňeltmäge kömek edýär, esasanam signalyň pes girmegi ýa-da beton diwarlar ýa-da metal konstruksiýalar ýaly päsgelçilikler bolan ýerlerde.

 • Harby we goranyş aragatnaşyk ulgamlary

  Harby we goranyş aragatnaşyk ulgamlary

  Harby we goranyş aragatnaşyk ulgamlary üýtgeýän iş şertlerine we tehnologiki ösüşlere uýgunlaşmak üçin yzygiderli ösýär.

 • Sputnik aragatnaşygy

  Sputnik aragatnaşygy

  Sputnik aragatnaşygy, dolandyryş we gözegçilik, aňtaw ýygnamak, gözegçilik, gözleg we güýçleri utgaşdyrmak üçin ygtybarly we ygtybarly aragatnaşyk kanallaryny üpjün edip, harby we goranyş amallary üçin möhümdir.

bolang
 • Aragatnaşyk ulgamlary
 • Iki taraplaýyn güýçlendiriji (BDA) çözgütleri
 • Harby we goranmak
 • SatCom ulgamlary

Önümiň görkezilmegi

 • hemmesi
 • Aragatnaşyk ulgamlary
 • Iki taraplaýyn güýçlendiriji (BDA) çözgütleri
 • Harby we goranmak
 • SatCom ulgamlary
has giňişleýin gör

Hyzmatdaşlyk

Müşderilerimiziň durnukly ösüş maksatlaryny öňe sürmek üçin biziň bilen hyzmatdaş

IMG_20230919_150804_ 副本
sergi5
2019- 展会 客户
sergi1
2019-IMS 展会 客户
00d825b2-111d-451a-80cd-33f34fc29cad_ 副本
sergi2
2019- 拜访 美国 客户
1408eb54-570c-4204-b517-06efc6ed2d3d_ 副本
e0cbb242-3a35-4cae-8b4b-4bdb1a4a9171
DSC01139 (3) _ 副本

blog

Kärhananyň dinamikasyna real wagt düşünmek

has giňişleýin gör
 • 24 03-14
  Helical rezonator duplekseri
 • 24 02-29
  RF öň tarapynda haýsy komponentler bar?
 • 24 02-22
  “Jingxin” DC-40GHz-den çykýan damjalary we izolýatorlary öndürýär