• index_about_thumbs_01

BIZ BARADA

“Chengdu Jingxin Microwave Technology Co., Ltd”, Hytaýda 50MHz-den 67.5 GHz-a çenli köp sanly standart we ýöriteleşdirilen komponentleri ýörite dizaýn edýän we öndürýän, Hytaýda önümçilikde öňdebaryjy RF / Mikrotolkun komponentleriniň hünärmen we innowasiýa öndürijisidir. pes ýa-da ýokary güýçli programmalar üçin.Döredileli bäri, gözleg we barlag toparymyz müşderileriň dürli islegi hökmünde köp sanly komponentleri dizaýn etdi, Jingxin-den 99% RF komponentleri, mikrotolkun pudagynda Europeewropa, Amerika, Aziýa we ş.m. ýaly abraýly daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýär…

Önüm seriýasy

"Jikme-jikliklere üns beriň, önümi has gowulaşdyryň"

Öz kesgitlemäňiz ýaly dizaýn ediň, adaty RF passiw komponentine eýe bolmak üçin diňe bir ädim

Programma ssenariisi

Dürli programmalary goldaýan komponentlerimiz

 • Tunnel

  Tunel

  Tunel

  Tuneldäki simsiz birikmäni ýapmak üçin, Jingxin tarapyndan TETRA, jemgyýetçilik howpsuzlygy we öýjükli çözgüt üçin her dürli RF passiw komponentleri üpjün edilip bilner ...
  Has köp
 • Shopping Mall

  Söwda merkezi

  Söwda merkezi

  RF passiw komponentleriniň dizaýneri hökmünde Jingxin, RF çözgüdi meselesini çözmäge kömek edip biler.
  Has köp
 • Military Communication

  Harby aragatnaşyk

  Harby aragatnaşyk

  Mikrotolkunly passiw komponentleriň dizaýneri hökmünde biziň komponentlerimiz diňe täjirçilik goşundylary üçin däl, eýsem harby ulgam üçinem elýeterlidir, Jingxin adaty dizaýny goldap biler.
  Has köp
 • Signal tower

  Signal diňi

  Signal diňi

  Jing Sin, 50MHz-dan 50 GHz-a çenli öňdebaryjy öndürijilikli standart we adaty dizaýn komponentleriniň giň diapazony bilen passiw komponentleri dizaýn etmekde we öndürmekde bagyşlanýar.
  Has köp

Iň soňky habarlar

Bizi yzarla

 • Jingxin 5G öýjükli aragatnaşyk üçin pes PIM IP67 suw geçirmeýän kawit kombinatoryny işe girizdi

  Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde inersenerlerimiz elmydama Jingxin-den ähli passiw komponentler üçin býudjet çykdajylary barada başlangyç pikir edýärler, şonuň üçin onuň bahasy ses sargytlary üçin ajaýyp hil bilen bäsdeşlige ukyply bolmaly.Diňe 5G ýapyk çözgüt üçin ýüz tutmak üçin, çykdajylary tygşytlamak üçin suw geçirmeýän bölegini aýyrmak üçin birneme täzeden işlenip bilner.