Máy tuần hoàn RF

Là thành phần thụ động RF, bộ tuần hoàn đồng trục là một thiết bị 3 cổng hoạt động cho giải pháp vô tuyến / vi ba.Jingxin có khả năng thiết kế bộ tuần hoàn từ 50MHz-50GHz, có sẵn cho các ứng dụng thương mại và quân sự.Như định nghĩa, nó cũng có thể được tùy chỉnh đặc biệt cho ứng dụng.