សមាសធាតុ Wave Guide

ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃសមាសធាតុ RF/Microwave Jingxin មានសមត្ថភាពក្នុងការរចនា និងផលិតសមាសធាតុ waveguide សម្រាប់កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម ឬយោធា។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានផ្តល់ជូន ដូច្នេះវិស្វកររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូននូវសំណើសមរម្យសម្រាប់ជាឯកសារយោង។