અમારો સંપર્ક કરો

Chengdu Jingxin Microwave Technology Co., Ltd.

ચિની ઓફિસ

યુરોપીયન ઓફિસ

સરનામું:

નંબર 65, વેસ્ટ 1 લી વુકે રોડ, વુહાઉ ડિસ્ટ્રિક્ટ, ચેંગડુ, સિચુઆન, ચીન

સંપર્ક વ્યક્તિ:

જોનાથન લિન

ફોન:

+86 28 8502-6087

ફોન:

+41 767237654

ઈ-મેલ:

ઈ-મેલ: